Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is elke organisatie verplicht om transparant te zijn over hoe ze omgaan met persoonsgegeven:

Ik ben deze webshop gestart om mooie kledingstukken en andere vintage items een tweede kans te geven, hierdoor hoop ik een klein beetje te helpen aan het voorkomen van massaproductie. En hiermee probeer ik te stimuleren dat iedereen uniek is. Stel je eigen look samen, ongeacht of het een trend is.  Daarnaast bied ik in de webshop mijn home-baked-kunst aan. Deze collages zijn ook samengesteld met oude vondsten. Hergebruik en het bijzondere ontdekken in gewone dingen zijn de achterliggende gedachten. 

Een webshop is voor mij betaalbaarder dan de huur van een winkelpand. Het is mij dan ook niet te doen om je persoonsgegevens. Ik doe daar dan ook helemaal niets mee. 

 • Ik verstuur geen nieuwsbrieven, dus je kunt je bij mij ook niet abonneren op een nieuwsbief. (Ik lees nieuwsbrieven van anderen namelijk ook nooit) 
 • Je kunt je niet inschrijven als vaste klant. Dit betekent dat je bij elke bestelling je gegevens weer opnieuw dient in te vullen. Ik heb je gegevens alleen maar nodig voor de betaling en om je je producten toe te sturen. Deze gegevens worden wel opgeslagen bij de bestelgeschiedenis van de webshop. Ik doe daar verder niets mee. Verstrek je deze gegevens niet dan kan ik je het artikel niet toezenden. Je mag het artikel dan natuurlijk wel altijd hier af komen halen.
 • In mijn eigen administratie sla ik alleen de naam van de besteller op. Dit is puur voor mijn eigen overzicht, en voor het geval je een product terug wilt sturen. Vind je dit vervelend dan verwijder ik je naam natuurlijk uit mijn administratie. Dit kan na het verstrijken van de retourtermijn.
 • Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in mijn administratie in te komen zien en om aan de hand daarvan een rectificatie of wissing van je gegevens te eisen. Neem hiervoor gerust contact op via: info@atticsalt.nl
 • Mocht je ontevreden zijn over hoe ik omga met jouw privacy dan mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard vind ik het fijn om hiervan op de hoogte te zijn.
 • Naar mijn weten gebruik ik geen cookies. (Tenzij die zijn ingebouwd in shopify) Ik weet niet eens waar ik ze voor zou moeten gebruiken. Ik vind het alleen interessant om te zien hoeveel bezoekers mijn shop heeft gehad per dag. 

Voor het goed functioneren van mijn webshop maak ik gebruik van de volgende bedrijven:

 • Hostnet (Registratie domeinnaam en mail)
 • Shopify (Webshopprovider)
 • Mollie (Idealbetalingen)
 • Paypal (Betalingen)
 • facebook (Bedrijfspagina)
 • Instagram (Bedrijfspagina en af en toe een doelgroepgerichte advertentie)
 • Google (Om online gevonden te worden)
 • Google Analytics. (Analytische cookies, waar ik eigenlijk niks mee doe)

Dit zijn grote instanties dus ik ga er vanuit dat zij vanaf 25 mei ook alles op orde hebben qua privacy.

Transparantie en eerlijkheid zijn voor mij belangrijk. Dus mocht je vragen hebben omtrent je gegevens neem dan gerust contact met me op. (En ik ga mijn best doen om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden)

1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.

Contactgegevens:

AtticSalt Vintage

Binnenweg 4
5502 AN Veldhoven

The Netherlands

T. 0031 6 416 306 09
E. info@atticsalt.nl 
W. www.atticsalt.nl

KVK: 69667810
IBAN: NL32 ASNB 0706 7451 08

 

English version:

From May 25th 2018, every organization is obliged to be transparent about how they handle personal data.

I started this webshop to give beautiful garments and other vintage items a second chance. This way I hope to help a little to prevent mass production. And this way I try to stimulate that everyone is unique. Compose your own look, regardless of whether it is a trend. In addition, I offer my 'home-baked' collage-art in the webshop. These collages are also composed with old finds.

'Reuse' and 'discovering the specialness in ordinarities' are the underlying thoughts.

A webshop is more affordable to me than the rent of a retail property. It is therefore that i'm not in this business for your personal data. I don't do anything with your data. I don't send newsletters, so you can not subscribe to a newsletter. (I never read newsletters from others, so why would i bother writing one myself?) You can not register as a regular customer. This means that with every order you have to enter your details again. I only need your data for payment and for sending you your products. This information is stored within the order history of the webshop. If you do not provide this information, I can not send you the article. You can, of course, always pick up the article at my place.

In my own administration I only save the name of the customer. This is purely for my overview, and in case you want to return a product. Do you find this annoying? Please let me know. Then I'll remove your name from my administration after the expiry of the return period. You have the right to access your personal data in my records and to request a rectification or erasure of your data. Feel free to contact us at: info@atticsalt.nl

If you are dissatisfied with how I handle your privacy, you can always file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. Of course I like to be aware of this.

To my knowledge, I don't use cookies. (Unless they are built into shopify) I don't even know what to use them for. I find it only interesting to see how many visitors my shop has had per day. For the proper functioning of my webshop I use the facilities of the following companies:

 • Hostnet (Registration domain name and mail)
 • Shopify (Webshop provider)
 • Mollie (Ideal payments)
 • Paypal (Payments) 
 • Facebook (Business page)
 • Instagram (Business page and occasionally a target group-oriented add)
 • Google (To be found online)
 • Google Analytics. (Analytical cookies, which I actually do nothing with)